Garantija

BEVI visiems naujiems naujiems produktams suteikia 12 mėnesių garantiją nuo jo paleidimo, bet ne daugiau 18 mėnesių nuo pristatymo datos. Remontuotiems, arba apkeistiems produktams suteikiame 6 mėnesių garantiją nuo pristatymo datos.

Mūsų garantija padengia nemokamą detalės arba produkto remontą ar pakeitimą, jei garantiniu laikotarpiu naudojant pagal instrukcijas tapo netinkamu naudoti dėl gamyklinio broko ar nekokybiškų medžiagų. Bet kuriuo atveju produktas turi būti gražintas pilnos komplektacijos į mūsų dirbtuves Blomstermaloje iki garantinio laikotarpio pabaigos.

Po remonto arba pakeitimo pagal garantijos sąlygas, BEVI grąžins jums produktą numatyta tvarka.

Naudojant produktą ne pagal paskirtį, arba ne pagal jam nustatytas ar paskaičiuotas vertes, garantija netenka galios.

Mes neatsakome už nuostolius atsiradusius dėl gamybos prastovų, produkcijos netekimo, žalos personalui ar nuosavybei ir t.t. Produkto pakeitimo kaštai taip pat nedengiami garantijos.

Garantija galioja tik tuo atveju, jeigu mokėjimas buvo atliktas pagal sutartį arba susitarimą.

Pageidaujant, BEVI gali suteikti paslaugas pas klientą už atskirą nustatytą mokestį. BEVI gali pasiūlyti įrangos priežiūros paslaugas klientui to pageidaujant.

Garantija